Website powered by

Illustrations for the book of Grzegorz Kiarszys "Trzy światy średniowiecza.luxta castrum Sandouel

Dariusz bufnal zlu1 kopia 2 kopia

Burning of the tower on the mound in Żuchłów in 1480 by Jan II the Mad

Dariusz bufnal chruu2u 2 kopia kopia

Reconstruction of knights' castle in Chróścin XV century.

Dariusz bufnal wieza kopia 2 kopia

Hypothetical appearance of the interior of the knights hall in the stone tower from Bełcz Mały XV century.

Dariusz bufnal paiper2i 2 kopia

The stronghold in Ryczeń XV century.

Dariusz bufnal zmijjj

Żmij-air dragon of slavic mythology.

Dariusz bufnal polu1 2

Południca-phantom of slavic mythology.